0708-518 118 info@skepparens.se

Vilkor i korthet:

 • Kapell, sprayhoods och liknande tillverkas enligt kunds speciella önskemål (one-off) efter vår bästa förmåga och passar endast avsett ändamål. Går mao inte att byta eller lämna tillbaka.
 • Produktens syfte är att skydda mot regn och vind så gott det går.
 • 3 års funktionsgaranti på nya kapell, med servicepaket får du ytterligar 3 års garanti.
 • Beställningar görs i vår lokal, Stranden 2. Vid nytillverkning förskotteras 50% av ca-priset.
 • Vi lämnar inte offerter, men du kan få ett ca-pris att budgetera med.
 • Färdig produkt meddelas klar via sms eller mail.
 • När slutbetalning gjorts kan produkten avhämtas, alt. vi avtalar om annat.
 • Uppdrag kan innehålla överenskommelse om utleverans. Betalning sker då i förskott eller enligt idividuell överenskommelse vid order.
 • Betalning av övriga produkter och tjänster sker vid avhämtning, snarast efter produkten meddelats klar, eller när så Skepparens kräver.
 • Tillkommande kostnader debiteras separat: kapellbågar, beslag/fästen, montering, extra resor, ändring i beställning, båten inte på plats eller tillgänglig när vi ska jobba.
 • Krediter medges ej utan särskilt skriftligt avtal.
 • Provtillverkning ingår inte, dvs du kan inte testa och se hur det blev innan du betalar?
 • Leveranstid påverkas bla av väder, vind, temperatur och var båten ligger, t ex ute eller inne.
 • Kvarliggande produkter som ej avhämtats inom 4 veckor efter att klart för avhämtning meddelats, debiteras lagerhyra enligt separat prislista, om inte annat skriftligt avtalats.
 • Kapell är en sammansättning av tyg, sömmar, fönster och dragkedjor i visst mönster som sträcker och drar ihop sig, det blir skrynklor och dragningar förr eller senare.
 • Vid reklammation skall Skepparens få möjlighet och tid att besiktiga, utreda och åtgärda fel i varan. En förutsättning är att varan är fullt betald och tillgänglig på Öckerö.
 • Vid åtgärd avhjälper vi snarast, utan vidare utfästelser då väder o vind kan påverka.
 • Garantin gäller ej; onormalt slitage och nyttjande, eller dålig skötsel, detta avgörs av Skepparens. Arbeten och montering på skrov, arbeten med och på kundens eget material, kapellbågar och fästen, eller sammanfogning av nya produkter mot gamla.
 • Beställare ska hålla båt och utrustning så väl försäkrat att Skepparens hålls helt skadeslös och ej kan krävas på ersättning eller självrisk vid eventuell händelse av olycka eller skada på kundens båt, tillbehör och utrustning.
 • Garanti gäller ej tvätt och impregnering då vi inte alltid vet hur kapell tvättats tidigare. Kapellduk hanterad på rätt sätt läcker inte. Eventuellt läckage uppstår i sömmar, genomföringar, vid felaktig tvättmetod, fel tvättmedel och impregnering, och genom kapellduk som varit hårt bevuxen med mögel och alger.